Kursansökan är en PDF-fil som du ska spara ner och därefter fylla i.
Sen sparar du den igen och bifogar den som en fil i mejl till fpf.utb@fpf.a.se

Du kommer att få besked på ditt mejl när din ansökan kommit utbildningsutskottet tillhanda.