Kursbeskrivning GK Personalvårdsbefäl
Kurskod: MAHGK 2057103

Kursens syfte och mål
Syftet med kursen är att ge eleven kunskaper och färdigheter i personalvårdsarbetet i en bataljonsstab.

Efter kursen skall eleven kunna tjänstgöra i befattning enligt bemanningsuppdraget. Efter kursen skall eleven ha en sådan kunskaps- och färdighetsnivå att han/hon kan handlägga personalvårdsärenden i bataljonsstab.

Kursbeskrivning
Utbildningen genomförs jml FM pedagogiska grundsyn och präglas av teori och  praktiska övningar inom personalvården. Utbildningen är en grundläggande utbildning och omfattar sju (7) dagar inklusive in- och utryckningsdagar. Den innehåller följande ämnesområden:

  • Stabstjänst
  • Allmän personalvård
  • Själavård
  • Socialtjänst
  • Kulturverksamhet
  • Arbetsmiljö
  • Medinflytande
  • Juridik
  • FM Värdegrund
  • Press- och informationstjänst

Kursen kräver vissa förstudier av reglementen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som skall handlägga personalvårdsärenden i bataljonsstab. Fältpastor eller CS1 med genomförd grundutbildning är också välkomna att gå kursen som fortbildning.

Särskilda förkunskaper
Genomförd GK Personaltjänst.

Treårig eftergymnasial högskoleutbildning.

Socionomutbildning eller annan utbildning inom beteendevetenskap är önskvärd. Annan likvärdig utbildning kan också godtas.