Kursbeskrivning GK KRISSTÖD ENSKILT
Kod MAHGK 41100

Kursens syfte och mål
Kursen syftar till att ge eleven grunder i avlastande samtal individuellt.

Målet är att eleven skall ha grundläggande kunskaper i att kunna genomföra avlastande samtal enskilt och upptäcka signaler på krissituationer.

Kursbeskrivning
Kursen är en grundläggande kurs i krisstödssamtal. Utbildningen genomförs jml FM pedagogiska grundsyn och präglas av teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Utbildningen är en grundläggande utbildning och omfattar sju (7) dagar inklusive in- och utryckningsdagar.

Ingående delar är

  • grundläggande kunskaper i kris och krissamtal
  • stress och stressreaktioner
  • samtalsteknik
  • det svåra samtalet
  • praktisk tillämpning av avlastande samtal
  • FM Värdegrund

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Svensk medborgare, fullt frisk, god fysik och psykiskt stabil.
Kursen är en grundläggande kurs och kräver inga förkunskaper i ämnet.
Kursen kräver vissa förstudier av litteratur.

Målgrupp
Kursen är en obligatorisk kurs för den som har/skall tilldelas befattning som Personalvårdsbefäl och Fältpastorer.
Kursen vänder sig även till den som är anställd i Försvarsmakten och till chefer på olika nivåer inom Hemvärnet.
Kursen är även lämplig för kamratstödjare inom veteranverksamheten.