Gk FM Värdegrund finns inte längre som kurs hos FPF. Meningen är att den ska ingå i instruktörsutbildningen.