För att du skall få gå kurs erfordras det att Försvarsmakten efterfrågar den kunskap och kompetens som du får under kursen, alternativt att din egen frivilliga försvarsorganisation har behov av dig som instruktör eller funktionär inom dessa områden. Det är i första hand Försvarsmaktens behov som avgör om du blir antagen till kursen eller inte.

Vid deltagande i frivillig kursverksamhet fordras det att du är medlem i en frivillig försvarsorganisation och har betalt din medlemsavgift. Därtill krävs det att du vid medverkan i civila kurser är bosatt i Sverige och vid kurser med militär inriktning också har svenskt medborgarskap.

Veckolånga kurser

Kurserna bedrivs normalt vid någon av Försvarsmaktens anläggningar. FPF:s kurser ligger oftast på Luftstridsskolan LSS, Uppsala.
I samband med att du blivit antagen till en kurs får du antagningsbesked per e-post. Bifogat följer information om vad som gäller för just den kurs du ska gå. I brevet framgår hur du skall gå tillväga för att boka resa till och från kursen. Du får också information om vem som är kurschef, vilken utrustning du behöver och ett preliminärt schema för kursen.

Inryckning sker vanligtvis under söndag eftermiddag och kursen avslutas påföljande lördag. Vanligtvis inkvarteras du i del i dubbelrum eller logement. Vid de kurser där det finns möjlighet att ha med sig familj, förläggs ni tillsammans.

Kursverksamhet bedrivs i regel dagtid. Men under vissa kurser har du en eller två dagar med kvällstjänst, för att på så sätt få en ledig eftermiddag till andra aktiviteter.
Notera att det inte alltid lämpar sig att ta med familjen till kurser, pga långa utbildningsdagar, flera dagar i fält eller andra orsaker.