Kursnummer PRIO Kurser Vecka Datum Senast anmälningsdag
MAHGK 2011276
Grundkurs Personaltjänst 819-820 13 – 19 maj 2018
18 mars 2018
MAHGK 41100
Grundkurs Krisstöd
836-837
9 – 15 september 2018
3 juni 2018
MAHGK 2059101
GK Bataljonspastor 
842-843
21 – 27 oktober 2018 
5 augusti 2018
MAHGK 2057103
GK Personalvårdsbefäl 
842-843
21 – 27 oktober 2018  
5 augusti 2018 
Samliga kurser genomförs på LSS Uppsala

OBS: När Din kursansökan är mottagen och registrerad får Du en bekräftelse från FPF. Om ingen bekräftelse kommer inom en vecka kontakta FPF exp.