Kursnummer PRIO Kurser

Grundkurs Personaltjänst

Vecka 

819-820

Datum

13 – 19 maj 2018

 Senast anmälningsdag
MAHGK 2011276

18 mars 2018
 
MAHGK 41100
Grundkurs Krisstöd enskilt
 
836-837
 
9 – 15 september 2018
3 juni 2018
MAHGK 2059101
GK Bataljonspastor
 
842-843
21 – 27 oktober 2018
 
5 augusti 2018
MAHGK 2057103
GK Personalvårdsbefäl
 
842-843
 
21 – 27 oktober 2018
  
5 augusti 2018
 
 
Samliga kurser genomförs på
LSS Uppsala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBS: När Din kursansökan är mottagen och registrerad får Du en bekräftelse från FPF. Om ingen bekräftelse kommer inom en vecka kontakta FPF exp.