Kursnummer PRIO Kurser

Grundkurs Personaltjänst

Vecka 

718-719

Datum

07-13 maj 2017

 Senast anmälningsdag
MAHGK 2011276

mars 01 2017
 
MAHGK 2059105
 Grundkurs Personalbefäl CS1
 
 742-743
 
 22-28 oktober 2017
 
 aug 01 2017
Samliga kurser genomförs på
LSS Uppsala
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBS: När Din kursansökan är mottagen och registrerad får Du en bekräftelse från FPF. Om ingen bekräftelse kommer inom en vecka kontakta FPF exp.