Är du intresserad av människor och Försvarsmakten?

Då kan Försvarets personaltjänstförbund vara något för dig!

Här kan du utbilda dig för att verka som Personalbefäl och Personalvårdsbefäl i Hemvärnet. Är du präst eller pastor kan du utbilda dig till Fältpastor. Gemensamt för dessa befattningar är att du skriver på ett avtal där du lovar att tjänstgöra ett visst antal timmar per år i en hemvärnsbataljon.

Vill du inte tjänstgöra i Hemvärnet eller vill du känna dig för först? Då finns regional medlemsutbildning i FPFN:s regi. 1-2 gånger per år kan du anmäla dig till kostnadsfria medlemshelger med intressanta föreläsningar i folkrätt, internationell tjänst, försvarsinformation, värdegrund, personaltjänst och mycket mer.

Vill du bli medlem? Anmäl dig via formuläret här >

Du vet väl om att FPFN finns på facebook? >

 

Nyheter

Om FPFN

Försvarets personaltjänstförening i Norra Sverige täcker en stor del av Sveriges yta och är FPF:s till ytan största förening. FPFN består av landskapen: Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen och Hälsingland.

Föreningen bildades 1952 och arbetar aktivt för att utveckla medlemmarnas kompetens. Det gör vi bl.a. genom att erbjuda utbildning i värdegrund, folkrätt, personaltjänst och mycket mer genom utbildningstillfällen öppna för alla medlemmar.

Vi tar löpande in nya medlemmar så skicka in din ansökan redan idag via formuläret här> eller kontakta oss på e-post: fpfn@fpf.a.se så berättar vi mer om vad det innebär att vara medlem.

Kontakt

Postadress:
FPFN
c/o Anna-Maria Gahnström
Holmsundsvägen 69
913 35 Holmsund

E-post: fpfn@fpf.a.se

FPFN styrelse 2018

Ordförande
Lars Häggström
0960.13595@telia.com
070/687 23 36

Vice ordförande
Christer Eklund

Sekreterare
Anna-Maria Gahnström

Kassör
Rigmor Sterner

Ledamot
Marina Kristoffersson
marinakristoffer@hotmail.com

Ledamot
Karin Eklund
karinveklund@yahoo.com

Ledamot
Agneta Lindström
agneta_lindstrom@yahoo.se

Ledamot
Tony Johansson

Revisorer
Bengt Hultman och Hans Öhlund

Valberedning
Lars-Gunnar Forsberg och Frida Fjellström

Medlemsavgift för FPFN 2018-19: 100 kr/år | FPFN:s plusgiro: 652 21 – 4