fpf_vastra Välkommen till Försvarets Personaltjänstförening i västra Sverige. 

Föreningen är en av tre föreningar i FPF och du som bor i södra och västra Sverige är välkommen som medlem. Klicka här

Lördag 24 februari 2018 välkommen på föreingens årsstämma.

Vi har aktiviter oftast torsdagkvällar då det är försvarsinformation i form av föredrag eller studiebesök.

Kontakt

Postadress:
FPFV
c/o Eva Dalerstedt
Högskärsgatan 4
421 57 Västra Frölunda

Medlemsavgift 2017 är 100:-
sätts in på västra föreningens postgirokonto
Nordea 42381-4

E-post: fpfv@fpf.a.se

Styrelsen FPFN

Ordförande
Jon-Håkan Jannerling

Mobil: 070-374 87 31

Vice ordförande
Thomas Perdsjö

Kassör& webbmaster
Eleonore Tham
nonotham@telia.com

Sekreterare
Eva Dalerstedt

Ledamot
Lisa Malkki

Ledamot
Ann-Chatrine Kroon-Sahlin

Valberedning
Sven Tholander sammankallande sven.tholander@telia.com

 

Medlemsavgift för 2018: 100 kr | PlusGiro: 42 381 – 4

Nyheter

sida 1 av 3