Välkommen till Försvarets Personaltjänstförening i västra Sverige. 

Föreningen är en av tre föreningar i FPF och du som bor i södra och västra Sverige är välkommen som medlem. Klicka här

Föreningsstyrelsen har under våren lagt ner ett stort arbete på att kunna genomföra ett medlemsmöte under våren 2018. TYVÄRR har arbete inte gett något resultat, ingen föredragshållare har kunnat i vår utan först till hösten så nu arbetar vi med att få intressanta och innehållsrika medlemsmöten till hösten.

16-18 november kommer FPFV att ha en helgutbildning. Mer information kommer under hösten.

Styrelsen önskar alla medlemmar och alla övriga som tittar in på vår sida en riktigt skön sommar. Väl mött på våra aktiviteter till hösten.

Kontakt

Postadress:
FPFV
c/o Eva Dalerstedt
Högskärsgatan 4
421 57 Västra Frölunda

Medlemsavgift 2018 är 100:-
sätts in på västra föreningens postgirokonto
Nordea 42381-4

E-post: fpfv@fpf.a.se

Styrelsen FPFN

Ordförande
Jon-Håkan Jannerling
Mobil: 070-374 87 31
fpfv.ordf@gmail.com

Vice ordförande & webbmaster
Eleonore Tham
Mobil: 0725 242491
fpfv@fpf.a.se

Kassör
Fati Näsholm

Vice kassör
Emelie Fredriksson

Sekreterare
Eva Dalerstedt

Ledamot
Lisa Malkki

Ledamot
Ann-Chatrine Kroon-Sahlin

Ledamot
Susanne Skoglund-Larsson

Valberedning
Sven Tholander sammankallande sven.tholander@telia.com
Gunnel Hagberg, Anette Hemlin

Revisiorer
Jan-Inge Friberg och Lennart Sandvik, ordinarie
Vanja Örtendahl, ersättare

Medlemsavgift för 2018: 100 kr | PlusGiro: 42 381 – 4

Nyheter

sida 1 av 3