Välkommen till Försvarets Personaltjänstförening i västra Sverige. 

Föreningen är en av tre föreningar i FPF och du som bor i södra och västra Sverige är välkommen som medlem. Klicka här

Föreningen genomförde 2018 års föreningsstämma lördag 24 februari. Den nya styrelsen hittar du under Styrelse här nedan. På stämman avtackades Thomas Perdsjö som varit styrelseledamot och vice ordförande i många många år. Varmt TACK Thomas för ett fantastiskt engagemang under alla år.

Efter stämman höll Lars Björk ett mycket intressant föredrag om läget i världen.

Nu har vi ett nytt verksamhetsår framför oss som vi hoppas ska bli givande och intressant. Väl mött på våra aktiviteter.

Kontakt

Postadress:
FPFV
c/o Eva Dalerstedt
Högskärsgatan 4
421 57 Västra Frölunda

Medlemsavgift 2018 är 100:-
sätts in på västra föreningens postgirokonto
Nordea 42381-4

E-post: fpfv@fpf.a.se

Styrelsen FPFN

Ordförande
Jon-Håkan Jannerling
Mobil: 070-374 87 31
fpfv.ordf@gmail.com

Vice ordförande & webbmaster
Eleonore Tham
Mobil: 0725 242491
fpfv@fpf.a.se

Kassör
Fati Näsholm

Vice kassör
Emelie Fredriksson

Sekreterare
Eva Dalerstedt

Ledamot
Lisa Malkki

Ledamot
Ann-Chatrine Kroon-Sahlin

Ledamot
Susanne Skoglund-Larsson

Valberedning
Sven Tholander sammankallande sven.tholander@telia.com
Gunnel Hagberg, Anette Hemlin

Revisiorer
Jan-Inge Friberg och Lennart Sandvik, ordinarie
Vanja Örtendahl, ersättare

Medlemsavgift för 2018: 100 kr | PlusGiro: 42 381 – 4

Nyheter

sida 1 av 3