Kontakt

Styrelsen FPFO

Ordförande 
Marie Ekberg
ekberg_marie@yahoo.se
Vice ordförande
Lynn Englund

Kassör 
Eleonore Tham
nonotham@telia.com

Sekreterare
Jerk Pros

Ledamot 
Joakim Mårdberg

Ledamot 
Jan Nilsson

Ledamot
Jakob Bäcklund

Suppleant
Liza Sjödelius

Medlemsavgift för 2018: 100 kr | PlusGiro: 18 02 46 – 1

Dokument

Nyheter

sida 1 av 2