Kontakt

Postadress:
FPFO

Styrelsen FPFO

Ordförande (till 2019)
Cecilia Cervin
ordf.fpfo@gmail.com

Vice ordförande (till 2018)
Per Hermansson

Kassör (till 2018)
Jenny Persunger
kassor.fpfo@gmail.com

Sekreterare (till 2019)
Sheila Höglund
fpfo@fpf.a.se

Ledamot (till 2018)
Lisa Mobrand

Ledamot (till 2018)
Gustaf Nilsson

Ledamot (till 2019)
Bengt Svedenberg

Suppleant (till 2019)
Therese Fagerstedt

Suppleant (till 2018)
Mauritz Ohlsson

Revisorer
Christina Ohlsson
Ingela Rugeland (suppleant)

Valberedning
Johanna Holmlund Lautmann (sammankallande)
Johan Malmström
Fredrik Lenner

Medlemsavgift för 2017: 100 kr | PlusGiro: 18 02 46 – 1

Dokument

Nyheter

sida 1 av 2