Resebeställningar ska göras så tidigt som möjligt. Observera att billigaste färdsättet alltid gäller!

OBS! Om biljett utfärdats, ersätts inte resa på annat sätt!

Bil: Ersätts med den gällande skattefria milersättningen, idag 18,50/mil. Maximalt ersätts upp till 40 mil enkel väg (undantag medges, vid central utbildning av FPF, då andra
resealternativ ej finns). Vid längre resor görs prisjämförelse med vad en normal 2:a klass tågbiljett kostar. Samåkning uppmanas.

Flyg/Tåg/Buss: Alla resor ska bokas genom resebyrån enligt nedan.
Företagsresor i Boden.
1. Beställningssedel som finns på deras hemsida http://www.foretagsresor.nu/fpf
2. Fax 0921 – 521 20
3. Telefon 0921 – 177 40

Du ska alltid uppge kursid när du gör beställningen.

Återbud vid kurs anordnad av FPF:

  • Återbud görs skriftligt till FPF:s expedition via post eller e-post. Det är viktigt att du lämnar återbud så tidigt som möjligt för att möjliggöra för personer som står som reserv att antas till utbildningen.
  • Vid återbud, på grund av sjukdom, måste läkarintyg uppvisas för att möjliggöra återbetalning av bokade biljetter.