Vill Du bli medlem?

Du blir medlem efter godkänd medlemsansökan och inbetald medlemsavgift. FPF har tre föreningar, norra, östra eller västra, på kartan under våra föreningar ser Du vilken förening Du ska tillhöra. Genom Ditt medlemskap får du tillgång till FPF egna och andra frivilligorganisationers kurser. Du får FPF medlemsblad två gånger per år och tillgång till Din förenings alla aktiviteter och träffar.

För att gå kurs måste Du vara svensk medborgare.

Under ”Att gå kurs” kan Du läsa mer om förmåner och skyldigheter kopplade till våra kurser.

 Medlemsansökan!

Vänligen fyll i fälten nedan. Vi kontaktar Dig snarast. Vår broschyr och senaste numret av vår tidning skickas inom kort till den adress Du uppger.

Aktuell förening skickar så snart som möjligt inbetalningskort och föreningsspecifik information.

OBS! Medlem blir man först efter att medlemsavgiften är inbetald och registrerad hos föreningskassören.

Jag godkänner PUL*

Läs mer om PUL →