Expedition

Försvarets Personaltjänstförbund
c/o Försvarsmedicincentrum, Elfsborgsgruppen
Box 5155
426 76 Västra Frölunda

Besöksadress (endast efter ö k)
Göta Älvsgatan 20, Västra Frölunda

E-Post:
fpf.exp@fpf.a.se

Föreningarna

Norra:
fpfn@fpf.a.se

Västra:
fpfv@fpf.a.se

Östra:
fpfo@fpf.a.se

Styrelsens utskott

Arbetsutskottet
fpf.exp@fpf.a.se

Utbildningsutskottet
fpf.utb@fpf.a.se

Informationsutskottet
fpf.exp@fpf.a.se