Expedition

Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsmedicincentrum
Box 5155 Göta Älvsgatan 20
426 76 Västra Frölunda

E-Post:
fpf.exp@fpf.a.se

Föreningarna

Norra:
fpfn@fpf.a.se

Västra:
fpfv@fpf.a.se

Östra:
fpfo@fpf.a.se

Styrelsens utskott

Arbetsutskottet
fpf.exp@fpf.a.se

Utbildningsutskottet
fpf.utb@fpf.a.se

Informationsutskottet
fpf.exp@fpf.a.se