Filer att ladda ner

FPF stadgar 2015 (PDF)

Förbundsstyrelsen 2017

Förbundsordförande
Lars Olsson
fpf.ordf@fpf.a.se

Förbundskassör
Sven Tholander
sven.tholander@telia.com

Förbundssekreterare

Utbildningsansvarig
Åke Janneryd
fpf.utb@fpf.a.se

Ledamot
Maria Nilsson

Ledamot
Per Hermansson

Ledamot
Vakant 2017

Ledamot
Vakant 2017

Arbetsutskottet AU

FPF Arbetsutskott består av förbundsordförande Lars Olsson, förbundskassör Sven Tholander

Arbetsutskottet sammanträder vid behov, och hanterar oftast mellanliggande frågor via telefon och e-post.

Arbetsutskottet skall ses som en mini-styrelse som har mandat att fatta brådskande beslut av mindre karaktär och i huvudsak bereda ärenden för förbundsstyrelsesammanträden. Arbetsutskottet är rådgivande i många frågor från förbundsstyrelsens övriga utskott.

Du når Arbetsutskottet genom e-post adressen fpf.exp@fpf.a.se

 Utbildningsutskottet UU

Utbildningsutskottet består av utbildningsansvarig Åke Janneryd och ledamot Maria Nilsson. Utbildningsutskottet sammanträder ca var 6 vecka, men hanterar mellanliggande frågor via telefon och e-post.

UU skall ses som en länk mellan de utbildningar/uppdrag FPF bedriver och samverkar med FPF Arbetsutskott (AU), FPF Informationsutskott (IU) och bereder utbildningsfrågor för beslut i AU eller förbundsstyrelsesammanträden.

Du når Utbildningsutskottet genom e-post adressen fpf.exp@fpf.a.se

Informationsutskottet IU

Infoutskottet består av: Per Hermansson. Vi arbetar med att ta fram profilprodukter, blanketter, trycksaker samt utforma den grafiska profilen.

Vi har dessutom det övergripande ansvaret för hemsidans layout och informationsbladet.
Du kan kontakta oss om du har tips och idéer som faller inom ramen för vårt uppdrag.

E-post: fpf.exp@fpf.a.se

Rekryteringsutskottet RU

Rekryteringsutskottet består av: Ordförande Lars Olsson och utbildningsansvarig Åke Janneryd. Utskottet arbetar främst med att ta fram strategier för rekrytering till de befattningar inom Försvarsmakten som förbundet ansvarar för.

E-post till utskottet:
Lars Olsson: fpf.ordf@fpf.a.se
Åke Janneryd: akejanneryd@hotmail.com

Valberedning

Föreningens valberedning 2017 består av:
Annica Nordén FPFÖ (Sammankallande),
Tony Johansson FPFN
Lisa Malkki FPFV

Du kan kontakta dem, t ex för att lämna förslag på kandidater till styrelsen, genom annica.norden@home.se