Befattning Personalbefäl, CS1

I bataljonstabens sektion 1, S1, finns Personalbefälet. I dennes uppgifter ingår att leda personaltjänsten vid bataljonen och att stödja bataljonschefen med personalutveckling och värdegrundsarbetet.

Befattning Personalvårdsbefäl

I bataljonsstabens S1 finns PV-befäl som arbetar med CS1 och fältpastor.
I uppgifterna ingår bl a att leda personalvården vid bataljonen.
Exempel på uppgifter är allmän personalvård, själavård, socialtjänst och krisstöd.

Eleonor är personalbefäl i Hemvärnet.

”Hej, jag heter Eleonor och finns med i Hemvärnet Göteborg. Min befattning i bataljonsstaben är personalvårdsbefäl (PV-bef). Som PV-bef har jag mycket med människor att göra, det är att skapa relationer och möten som ger mig energi. Tillsammans med personalbefäl och pastor planlägger vi så att soldaterna ska kunna ha vila och rekreation när de befinner sig i fält. Tror du att detta härliga liv i grönkläder skulle vara något för dig? Sök då!”

 

 

Befattning Bataljonspastor

Fältpastor är placerad i bataljonsstaben och ska arbeta tillsammans med CS1 och PV-befäl. Fältpastor ska förutom kunskaper i själavård ha grundläggande kunskaper i stabstjänst, personaltjänst, krisstöd, Försvarsmaktens Värdegrund och vara vigd/ordinerad inom de av svenska staten erkända trossamfunden samt ha teologisk examen eller utbildning.