FPF är avtalsskrivande frivillig försvarsorganisation för specialistbefattningarna Personalbefäl, CS1 och Personalvårdsbefäl, PV-befäl. Efter genomgången utbildning skriver man frivilligavtal med FPF i den specialistbefattning som man får inom Hemvärnet. Man får även det frivilligtecken som visar vilken frivillig försvarsorganisation man tillhör.

Fältpastor skriver avtal direkt med Hemvärnet.