Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft GDPR (General Data Protection Regulation) som behandlar personuppgifter och som ersätter gamla PUL. Detta innebär att alla som handhar någon form av register med personuppgifter måste informera sina medlemmar/kunder detta.

Du som är medlem i Försvarets Personaltjänstförening i Västra Sverige får i dagarna brev med denna information.

Vad innehåller medlemsregistret?
Ditt personnummer, namn, adress, telefonnummer, mobilnummer samt e-postadress.

Vad är föreningens syfte att använda dessa data?
Medlemsutskick via post och mail. Underlag vid studiebesök där personnummer krävs. Underlag till FPF när FPFV redovisar medlemsantal.

Hur länge sparas uppgifterna?
Allting sparas så länge du är medlem och betalar din medlemsavgift, därefter raderas samtliga uppgifter.