Samtliga tre föreningar i Försvarets Personaltjänstförbund har nu genomfört sina föreningsstämmor. Under respektive förening kan Du läsa vilka som är valda i de olika styrelserna.

Väl mött till ett nytt intressant verksamhetsår!