Härmed kallas alla medlemmar i Försvarets Personaltjänstförening i västra Sverige till årsstämma 2018.

Lördag 24 februari 2018 kl 12

Plats: Göteborgs Föreningescenter, GFC, huset närmast Järntorget, ingång från Södra Allégatan 1 B Göteborg.

Föreningen bjuder på en vegetarisk lunch kl 12.

Stämman börjar kl 1330 och direkt efter stämman kommer Lars Björk och föreläser.

”Ryska storövningen Zapad 2017 och Försvarsmaktsövningen Aurora 17”

Vill Du äta lunch måste Du anmäla Dig senast lördag 17 februari 2018 så att vi kan beställa mat.
Anmälan till Eva Dalerstedt 076-189 94 48 eller mail eva.dalerstedt@gmail.com

Varmt välkommen!

FPFV styrelse