Du som är medlem i FPFN, som gått kurser och förkovrat dig under året och du som engagerar dig inom frivilligverksamheten på andra sätt. Ta till dig. Du och din insats är viktig!