Försvarsutbildarna i Göteborg inbjuder till GK Totalförsvarsinformation 10 november kl 19 till 12 november kl 16 2017.
Kurskod: C09350
Kursplats: FörmedC Göteborg
Ansökan: Insänds till Försvarsutbildarna senast 1 nov 2017 till e-post utbildning@forsvarsutbildarna.se

Totalförsvarsinformation – grundkurs
Försvarsinformation är en av grundstenarna för oss i de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi förväntas kunna delta i den allmänna debatten med kunskaper lite utöver vad den vanlige medborgaren har. Kursen syftar till att du ska kunna biträda vid försvarsinformationstillfällen och själv genomföra introduktion enligt introduktionspaketet.

VAD FÅR DU LÄRA DIG
I kursen ingår bland annat: Fördjupning inom ämnena Totalförsvarsinformation, samhällets beredskap och informationspåverkan genom föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.
Dessutom ingår presentationsteknik och grunder för medieträning.
Planering och genomförande av totalförsvarsinformationstillfällen (bland annat introduktionspaketet).

Kursens innehåll i stort:

  • Säkerhetspolitik/omvärldsöversikt
  • Försvarsmaktens uppgifter, organisation mm
  • Civil beredskap i fred och krig
  • Frivilliga försvarsorganisationernas roll och uppdrag
  • Vilka vägar finns för mer aktivt deltagande i Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna.

VILKA KAN SÖKA
Kursen är öppen för alla (eller blivande) medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna. Den riktar sig till dig som är intresserad av försvarsinformation och vill engagera dig inom detta viktiga område.

VILL DU VETA MER
Har du frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig Johnny Stenberg
e-post: johnny.stenberg@forsvarsutbildarna.se  mobil: 0708-280852

Varmt välkommen hälsar Försvarsutbildarna Göteborg!

 

Medlefors folkhögskola i Skellefteå