Västra föreningen inom FPF kommer i höst att genomföra en helgkurs. Temat är krisstöd och vi ska dessutom få en genomgång av AAR After Action Review.
Utbildningen genomförs på Frivilligskolan i Halmstad 24-26 november. Detta är ett sätt att ge våra medlemmar lite utbildning i krisstöd.