Beredskapsdirektör Niklas Nordgren hälsade alla välkomna och talade om vikten av vårt frivilliga arbete. Foto: Lars Björk

Landshövding Lena Sommestad: Frivilligorganisationerna spelar en nyckelroll i arbetet med samhällsskydd och beredskap!”

För att uppmärksamma detta arbete och skapa möjlighet till dialog om framtidens utmaningar för frivilligorganisationerna, inbjöds två representanter för respektive frivilligorganisation till eftermiddagskaffe i slottsparken på Halmstad Slott söndag 18 juni.
FPFV representerades av Eleonore Tham, kassör i FPFV. Bland övriga märktes Försvarsutbildarna, Svenska lottakåren, Sjöräddningssällskapet, Röda korset och många fler. Efter gott fika gick de flesta en rundvandring i slottet innan det var dags att få en förevisning av Sjöräddningssällskapets båt som låg vid kajen bredvid slottet.

Framsidan på FPFN:s nya folder