Försvaret av västra Skåne och södra Sverige
under andra världskriget
under det kalla kriget
idag

Vilka försvarsresurser byggdes upp i Öresund och runt våra södra kuster?
Varför kunde denna del av Sverige vara attraktiv för någon?
Hur kunde ett eventuellt anfall mot södra Sverige se ut?
Vad innebar det att vara neutral och var Sverige det?
Hur ser det ut idag? Finns det några hot?

Efter en gemensam bussresa från Göteborg blev gruppen FPFV-medlemmar guidade av Olle Wennerbeck på detta intressanta muséum. Några medlemmar från södra Sverige hade också strömmat till. Det var många frågor som Olle skulle besvara och det gjordes med utmärkt skicklighet. Under en paus serverades ärtsoppa och pannkakor till stor belåtenhet för alla.