På lördag är det dags för vårens utflykt till Beredskapsmuséet vid Höganäs.
Program
Kl 9 Bussen går får Göteborgsoperan.
Guidning av Olle Wennerbeck och lunch på Beredskapsmuséet.

Försvaret av västra Skåne och södra Sverige
under andra världskriget
under det kalla kriget
idag

Vilka försvarsresurser byggdes upp i Öresund och runt våra södra kuster?
Varför kunde denna del av Sverige vara attraktiv för någon?
Hur kunde ett eventuellt anfall mot södra Sverige se ut?
Vad innebar det att vara neutral och var Sverige det?
Hur ser det ut idag? Finns det några hot?

Om detta berättar Olle Wennerbeck på Beredskapsmuseet Djuramossa vid FPFV:s vårutflykt lördag den 13 maj 2017.

Som major i kustartilleriets reserv var Olle under kalla kriget ställföreträdande spärrbataljonschef vid anläggningar norr om Helsingborg. Han föreläser och guidar sedan flera år tillbaka på Beredskapsmuseet.