För dig som bor i södra Sverige.

Vill du vara med och bidra till att öka kunskapen om försvaret? Att du som medlem i en frivillig försvarsorganisation ska kunna diskutera försvarsfrågor med allmänheten och runt köksbordet är viktigt för folkförankringen. Försvarsutbildarna genomför Grundkurs totalförsvarsinformation den 12-14/5 i Karlshamn öppen för alla frivilligorganisationers medlemmar som bor i södra Sverige.

Läs mer på: http://www.frivilligutbildning.se/militar/vuxenutbildning/kursutbud/forsvarsinformation/totalforsvarsinformation-gk