Nyvald förbundsstyrelse i FPF
Övre raden: Åke Janneryd utbildningsansvarig, Lars Olsson förbundsordförande, Per Hermansson ledamot
Nedre raden: Maria Nilsson ledamot, Jon-Håkan Jannerling förbundssekreterare, Sven Tholander förbundskassör, Lars Häggström vice förbundsordförande.

Stämman genomfördes på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Efter stämman fick vi lyssna på Stefan Hallén C PROD FRIV. Eftersom medlemsantalet sjunkit i FPF blev det mycket diskussion kring hur vi kan värva nya medlemmar. Många bra idéer lyftes och nu tar vi nya tag och ser fram emot många nya medlemmar i vårt förbund.

Lördagskvällen bjöd på härligt socialt umgänge och en supergod fiskgratin på Elfborgsmässen.

Stämman avslutades på söndagen med ett mycket intressant föredrag av Nils Ove Jansson som berättade om de ubåtskränkningar som Sverige har utsatts för.