Helgen den 31 mars – 2 april genomförde FPF instruktörskurs. Det var Rigmor Sterner och Åke Janneryd, båda medlemmar i FPFN som höll i kursen. Dagarna fylldes av planering för den kommande personaltjänstkursen, uppdateringar av kursplaner och diskussioner om pedagogiska frågor.

Maria Nilsson berättade om sina erfarenheter från sin senaste krigsförbandsövning (KFÖ) och kursen Stabsmedlem. Den kursen är en del i utbildningen för att bemanna en av de tre personalbefattningarna som finns i Hemvärnets bataljonsstab.

– Det har varit en välfylld och lyckad helg. För att vi ska kunna hålla en bra kvalitet på våra utbildningar krävs engagerade instruktörer och det har FPF. Det är extra roligt att en instruktörselev var med. Hon kommer att genomföra kursen ”Instruktörskurs Tillämpning (IK T)” på en FPF-kurs senare i år.

Är du intresserad av att bli instruktör?
Förutom genomförd militär grundutbildning och FPF:s kurser i det ämne du vill bli instruktör i ska du gå instruktörsutbildning. Den är uppdelad på två kurser, en grundkurs (IK Grunder) och därefter en tillämpningskurs, Instruktörskurs Tillämpning (IK T). Den genomför du under en av FPF:s kurser. Du får planera, organisera och genomföra föreläsningar och utbildningsmoment och känna hur det är att vara en del av ett instruktörslag. Du har en utsedd handledare som finns med under hela kursen och som ger dig kontinuerlig handledning.