E

Efter stämmoförhandlingar höll Lars Björk ett mycket intressant föredrag om Ryssland. Under middagen fick vi möjlighet att diskutera mer och ställa frågor till Lars.

Söndagen ägnades åt att diskutera föreningens framtid. Hur ska vi få nya medlemmar? Hur ska vi få medlemmar att engagera sig? Mycket givande diskussioner och idéer som styrelsen får arbeta vidare med.

Det första begivenheten är vårutflykten till Beredskapsmuséet i Höganäs lördag 13 maj.