Vårutflykt med studiebesök och försvarsupplysning

Ett nytt försök att besöka våra medlemmar i södra Sverige, styrelsen hoppas att många lockas av en utflykt söderut i maj. Anhörig/vän är välkommen att följa med för 120:- eller bli medlem för 100:-

Lördagen den 13 maj besöker vi Skåne och Beredskapsmuséet i Höganäs. Vi åker gemensam buss från Göteborg.

Avresa från Göteborg, återkommer med plats och klockslag

I samband med besöket/guidningen på Beredskapsmuséet så äter vi en lunch bestående av ärtor och pannkaka som föreningen bjuder på.

Anmälan senast 1 maj till eva.dalerstedt@gmail.com

Väl mött!
Styrelsen FPFV

P.S. För att få delta i aktiviteter krävs att Du betalat 2017 års medlemsavgift 100:- till postgiro 42381-4 Försvarets Personaltjänstförening västra Sverige.

Försvaret av västra Skåne och södra Sverige
under andra världskriget
under det kalla kriget
idag

Vilka försvarsresurser byggdes upp i Öresund och runt våra södra kuster?
Varför kunde denna del av Sverige vara attraktiv för någon?
Hur kunde ett eventuellt anfall mot södra Sverige se ut?
Vad innebar det att vara neutral och var Sverige det?
Hur ser det ut idag? Finns det några hot?

Om detta berättar Olle Wennerbeck på Beredskapsmuseet Djuramossa vid FPFV:s vårutflykt lördag den 13 maj 2017.

Som major i kustartilleriets reserv var Olle under kalla kriget ställföreträdande spärrbataljonschef vid anläggningar norr om Helsingborg. Han föreläser och guidar sedan flera år tillbaka på Beredskapsmuseet.

forsvaret-av-vastra-skane-och-sodra-sverige