Gå in på FPFN:s facebooksida och läs intervjun med Rigmor Sterner, tidigare Personalvårdsbefäl i Flygvapnet tillika vår mångåriga kassör, som berättar om personaltjänst.

FPFN:s facebooksida hittar du här >

Försvarets personaltjänstförbund (FPF) utbildar personer i personaltjänst för befattningar i Hemvärnet. Det handlar om ett personalbefäl, ett personalvårdsbefäl och en fältpastor per bataljon. De ska ge bataljonens personal det stöd och kunskap den behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag även under extrema förhållanden.