Helgen den 18-19 februari bjöd FPFN in till stämma och utbildningshelg på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

Överstelöjtnant (övlt) Jarmo Koski, stabschef för Militärregion Nord föreläst om Försvarsmaktens arbete och om det förändrade omvärldsläget. Ryssland är mer militärt aktiv än tidigare. Baser som byggs upp igen längs den nordliga kusten för att tydliggöra ryska anspråk på Arktis, invasionen av Krim och trollfabriker i St Petersburg som producerar falsk eller vilseledande information är bara några exempel. Det bästa sättet att komma åt och bemöta falsk information är källkritik. Är det här rimligt? Vem är källan? Vem vinner på att sprida informationen?

Vidare berättade övlt Koski om sin senaste mission till Afghanistan. Uppgiften för den trettiotal starka truppen var att agera rådgivare till den afghanska militären och polisen. För Sveriges del har fokus tidigare legat på just internationell tjänst. Sedan några år tillbaka är fokus åter inriktat på nationell säkerhet. Anläggningar rustas upp och beslut om att återinföra värnplikten väntas inom kort.

Åke Janneryd berättade om verksamhetssäkerhet och om sitt deltagande på årets två Ledningsträningsövningar (LTÖ) för Hemvärnet i Enköping. FPF utbildar tre befattningar till Sektion 1 i Hemvärnsbataljonernas stab. Det är ett Personalbefäl, ett Personalvårdsbefäl och en Fältpastor per bataljon. Åkes genomgång visar att endast ett fåtal bataljoner har rätt utbildad personal på alla tre befattningar och att det därför finns ett fortsatt stort utbildningsbehov.

Den sittande styrelsen blev omvald i sin helhet, likaså blev revisorer och valberedning. Till föreningens ombud på förbundsstämman i Göteborg valdes Tony Johansson och Christer Eklund. På bilden nedan syns ordförande Lars Häggström.