Årets stämma för FPFÖ på LSS i Uppsala garnison avlöpte väl och en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen finns på föreningens sida under ”Styrelsen”.