Som föreningsstämman beslutade på årsmötet förra året är medlemsavgiften 100kr för år 2017. Sätt in pengarna på Plusgiro 652 21-4 och märk den med ditt namn så att kassören vet vem slantarna kommer från.