Välkommen till Föreningsdag för FPFÖ lördag den 19 november kl. 9.30-15 på LSS/Uppsala garnision. Tema rekrytering. Vad behöver du som har uppdrag inom Hemvärnet/personalsektionen tänka på inför rekrytering av ny personal? Info om säkerhetsläget i Sverige.

Anmälan om deltagande till ordf.fpfo@gmail.com senast söndag 2016-10-30!