Så snart dialogen är genomförd med HKV PROD FRIV och det finns beslut på vilket kursutbud FPF har 2017 kommer kurserna är införas på hemsidan.