Lördag 27 augusti och söndag 28 augusti sammanträder förbundsstyrelsen i Stockholm.