Förbundsstyrelsen samlad. Fr vänster Jon-Håkan Jannerling, Lars Olsson, Sven Tholander, Johanna Holmlund-Lautmann, Lars Häggström, Magnus Allgén. På bilden saknas nyvalde utbildningsansvarig Jan Durne.

Förbundsstyrelsen samlad. Fr vänster Jon-Håkan Jannerling, Lars Olsson, Sven Tholander, Johanna Holmlund-Lautmann, Lars Häggström, Magnus Allgén. På bilden saknas nyvalde utbildningsansvarig Jan Durne.

 

Förbundets årsstämma gick av stapeln på Försvarsmedicincentrum på Käringberget i Göteborg. En strålande sol mötte deltagarna. Vid stämmoförhandlingarna beslutades att minska styrelsen från nio till sju ledamöter och under 2016 ska två platser vara vakanta. Det valdes en ny utbildningsansvarig, Jan Durne som kommer att presenteras närmare senare.

Stefan Hallén som är en av förbundets hedersledamöter och även chef PROD FRIV höll ett anförande och betonade vikten av att vi blir fler medlemmar. Gränsen för att få vara ett enskilt förbund går vid 300 medlemmar och vi är idag 305 så vi måste verkligen rekrytera fler. Försvarsmakten har satt som mål för 2016 att 90% av alla befattningar ska vara uppfyllda, det blir en utmaning.

Söndagen bjöd på snålblåst och mulet. Inte bästa vädret men vi fick en fantastisk vandring runt på Oskar ll:s fort suveränt guidade av Claes. Mycket intressant. Det kommer ett utförligare reportage i nästa nummer av förbundets Informationsblad som utkommer lagom till Midsommar.