Lördag 5 mars 2016 genomfördes årsstämma i västra föreningen inom FPF. Efter en jättegod lunch vidtog stämmorförhandlingar. Allt flöt på bra, diskussioner och tips om kommande aktiviteter. Något för nya styrelsen att ta tag i. Jon-Håkan Jannerling omvaldes som föreningens ordförande. Ytterligare två nya personer valdes in i styrelsen Christina von Egidy och Eleonore Tham. Ett stort stort tack riktades till Magnus Berglund som varit föreningens kassör i många år.

Efter förhandlingarna höll Leif Rundlöf ett mycket intressant föredrag ”Kriminalteknik i Sverige idag.”