Lördag 5 mars 2015 kl. 12.00.
Plats: Hotell Scandic Crown
Adressen är Polhemsplatsen 3, Göteborg
Program kl 12.00 – ca 15.30
Lunch
Föreningsstämma
Kaffe
Föredrag av kriminaltekniker Leif Rundlöf, ”Kriminalteknik i Sverige idag”

Anmälan!  Din anmälan skall innehålla namn, personnummer och ev. specialkost, skicka till eva.dalerstedt@gmail.com senast 3 februari.
OBS! Om man utebliver utan att avboka faktureras vederbörande med 200 kr.

Välkomna!  /  Styrelsen för FPFV

Nomineringar:
Alla medlemmar har rätt att nominera ledamöter till styrelsen. Nomineringen ska göras skriftligen till valberedningens sammankallande Sven Tholander via sven.tholander@telia.com

Motioner:
Medlem har rätt att motionera till årsmötet. Sådan motion ska vara styrelsen tillhanda senast 2 februari och beredas av styrelsen till årsmötet.

Medlemsavgift:
För att vara röstberättigad vid mötet krävs enligt stadgarna att medlemsavgiften är betald. Betala Din FÖRENINGSAVGIFT för 2016 à 100:- kr till PG 42 38 1 – 4.
Glöm inte att uppge Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadres