Många är de som talar om behovet av ”Folkförankring” av försvaret. Det är emellertid inte enkelt att förstå vad avsändaren menar med uttrycket ”Folkförankring” än mindre vilka åtgärder och verksamheter som leder till detta. När ”händer Folkförankring” och vilken roll kan de frivilliga försvars- och försvarsfrämjande organisationer spela? I brochyren ”Folkförankring” reder
Folk och Försvar och Landstormsfonden ut. Du kan läsa den här Folkförankring.pdf